KjærlighetshagenSvinør, near Lindesnes, Norway. 30min outdoor theatre piece based on the book by Gerd Hennum (1870) LOOP LOOP LOOP by Laura CB Vallenes, filmed by Rolf Steinar Bergli

Til Kjærlighetshagen på Svinør. På Svinør/Hammerøya er det en hage som ble laget av en kaptein, Mr Harden, til ei av de vakre jentene, Gina, som bodde der. Han bygget den sammen med mannskapet sitt av ballastjord fra flere land han var innom. Det vokste nydelige blomster opp og hun fikk en egen nøkkel til porten. Deres sted. Så forliste han og druknet. Det viste seg at han var gift og hadde familie i England. Gina flyttet fra Svinør etter dette.. Denne historien har vært med meg hele livet, da jeg har vokst opp på denne vakre øya i havgapet ved Lindesnes. De involverte: Musikk: Leon Muraglia Skuespillere: Rakel Pedersen, Morten Liene og Laura CB Vallenes Kostyme: Veronica B Vallenes Regi/ide´: Laura CB Vallenes Film: Rolf Steinar Bergli Redigert: LOOP LOOP LOOP Takk til: - Svinør Vel som har gjort det mulig å lage denne forestillingen. - Lindesnes Kommune - Folk med tilknytning til Svinør som har bidratt med entusiasme, historier og hjelp. Dedikert til Onkel Tor. Takk for alt du var. LOOP LOOP LOOP 2010, Svinør. www.looplooploop.no