Darkness At Noon

sound installation with Mariken Kramer at Trøndelag senter for samtidskunst, Trondheim, Norway. Shown at New Screen, Newcastle, UK September 2011 

Darkness-at-noon Storholmen Kramer


darkness natt og dag


Mariken Kramer, Darkness At Noon

11. juni – 11. juli 2010

Trøndelag senter for samtidskunst, Trondheim

Darkness at Noon setter i første møte - før du leser deg til hva som egentlig ligger bak, noe som uansett bestandig vil ha en underordnet betydning i forhold til arbeider med såpass mange veier inn, (uten nødvendigvis å tilby noen tenkbar vei ut) - nettopp det uformulerte opp som det mest fryktelige. Det forekommer tekstlinjer, men også disse har det mørkt poetiske anslaget som stadig returnerer ansvaret tilbake til betrakterens allerede skjøre nerver, for liksom å understreke at dette er noe vi gjør sammen - for hva er en videoloop uten publikum? Finnes den, egentlig? Eller, sett fra videoloopens ståsted; hva i alle dager er et publikum uten en videoloop? Finnes de? Bakgrunnen for arbeidet ligger på et mer eksistensielt og ideologikritisk nivå, men jeg har en preferanse for det som er virkelig vanskelig, så jeg velger i første rekke å forholde meg til denne klaustrofobiske og skjebnesvangre reisen i kano over floden som klippes inn og ut av billedstrømmen, som for å antyde en reise inn i et mørke vi bare aner konturene av. Det er ikke noe motsettningsforhold mellom disse lesningene, altså, det er vel heller sånn at de kompletterer hverandre.

https://vimeo.com/76852813

http://www.newscreen.org/program-2011.html

http://www.marikenkramer.com/